Partnerstvá

Holzerova permakultúra

Holzerova permakultúraV roku 1962 prevzal Sepp Holzer horskú farmu jeho rodičov - Krameterhof v alpsej oblasti v Lungau / Rakúsko. Začal experimentovať s rôznymi poľnohospodárskymi metódami a vytvoril firmu s názvom "Landwirtschaftliche Spezialkulturen Krameterhof". Je charizmatickým sedliakom, asi najvýznamnejšou postavou alternatívneho poľnohospodárstva. Tvrdohlavý, mnohostranný a kreatívny inovátor veľkého formátu. 

Práca Seppa Holzera spôsobila značný rozruch a upozornil na jeho farmu celý svet. Nakoniec sa Krameterhof stal medzinárodne známym permakultúrnym projektom takéhoto rozmeru. Aby Sepp odlíšil svoj prístup k designu pozemkov a hospodáreniu, nazval ho Holzerova permakultúra. Podľa jeho slov však nejde o to hľadať rozdiely, ale spoločné cesty. Permacultura znamená celoživotné pozorovanie a učenia sa. Rôzni ľudia môžu prísť k rôznym záverom, ktoré môžu v praxi fungovať. 

Bohužiaľ princípy permakultúra sú len zriedka uplatňované v  modernom poľnohospodárstve. Komunikačné problémy, mylné predstavy a predsudky zahmlievajú vnímanie ľudí. Väčšina poľnohospodárov považuje Permakultúru za ďalší módny výstrelok. Permakultúre oddaní ľudia, bez praktických skúseností, v poľnohospodároch túto predstavu utužujú. Bez znižovania významu spotrebiteľov a alternatívne žijúcich jedincov, zmeny v poľnohospodárstve musí začať sami poľnohospodári.

Rodina Holzerových pracuje na Krameterhofe už štyri generácie. Sepp Holzer hovorí, že ich silnou stránkou sú profesionálne kompetencie vo vzťahu k ekologickému poľnohospodárstvu, zdravá skepsa k výstrelkom a jednoduchým konceptom a otvorenosť voči novým myšlienkam.

Na Krameterhofe prezentujú alternatívne spôsoby hospodárenia, ziskového poľnohospodárstva a úctu k prírode a jej zdrojom.

Pred šiestimi rokmi prevzal Krameterhof Seppov syn, Josef Andreas Holzer. Je aktuálnym pánom Krameterhofu a pokračovateľom a šíriteľom myšlienok Holzerovej permakultúry. 

PRINCÍPY HOLZEROVEJ PERMAKULTÚRY

Starostlivosť o krajinu.
Spolupráca s prírodou, nie konanie proti nej.
Rozpoznávanie a využivanie prírodných procesov, poznávanie rozmanitých interakcií.
Šetrné a efektívne využívanie zdrojov.
Vytvorenie multifunkčných systémov.
Rozmanitosť. Stabilizuje systém a vytvára ďalsie príležitosti pre rozvoj.
Flexibilita podnikania, dovoľujúca rýchlu reakciu na zmenu okolností.
Diverzifikácia produkcie, alebo nikdy nedávajte všetky vajcia do jedného košíka.
Zodpovedné zaobchádzanie so zvieratami . Štastné a zdrave zvieratá sú predpokladom pre vysokú hodnotu potravin.
Starostlivosť o pôdu. 
Starostlivosť o ľudí.
Zdieľanie prebytkov.
Zachovanie nezávislosti poľnohospodárov. 
Individualita a kreativita. Kombináciou osobných preferencií, potrieb a životných štýlov s prírodnými danosťami krajiny a klímy, môže vzniknúť nespočetné množstvo možností pri riešení permakultúrneho dizajnu.
Využitie jedinečných aspektov a zvláštnosti oblasti, regiónu.
Zachovávanie tradičných zručností a integrovanie starovekých poľnohospodárskych techník.
Využitie dobre vyskúšaných a testovaných systémov a ich prispôsobenie súčasným potriebám.
Zachovanie starých odrôd a plemien, vyhovujúcich miestnym podmienkam a preferenciam.
Znovuobjavenie potešenia pestovateľov a chovateľov v experimentovaní.
Dlhodobé plánovanie namiesto krátkodobých ziskov.
Rozmanitosť namiesto jednotvárnosti.
Optimalizácia , nie maximalizácia.
Spolupráca miesto konkurencie.
Hľadanie priestoru, medzery na trhu, vytváranie vlastných trhov.
Produkcia vysoko kvalitných potravín pre vlastnú spotrebu.